Organizata Jo-Qeveritare

Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare – 2019

Raportin në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze mund ti lexoni duke klikuar në linqet e mëposhtme:

Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare-2019

Independent Audit’s Report and Financial Statements-2019

 

Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare – 2018

Raportin në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze mund ti lexoni duke klikuar në linqet e mëposhtme:

Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare-2018

Independent Audit’s Report and Financial Statements-2018

Regullorja për mbrojtjen e fëmijëve

Kodi i sjelljes